Finance

15.8.2018

Měsíční příspěvky hráčů jsou od kategorie U8 ve výši 600 CZK/hráč. Rozdělení těchto peněz je následující - 500 CZK na chod a provoz klubu SK Benešov a 100 CZK na chod a provoz kategorie U8. Příspěvky se platí od září 2018 do června 2019. Platbu lze uhradit pouze bezhotovostně ve prospěch účtu č. 2972926173/0800, a to nejpozději do 15. dne probíhajícího měsíce. Pro lepší identifikaci uvádějte do zprávy pro příjemce jméno hráče a měsíc, za který je platba provedena. Lze platit i více měsíců v rámci jedné platby.

15.8.2017

Od srpna 2017 včetně platí rodiče měsíční příspěvek klubu SK Benešov ve výši 500 Kč/hráč. Platbu lze uhradit pouze bezhotovostně ve prospěch účtu č. 2972926173/0800, a to nejpozději do 15. dne probíhajícího měsíce, resp. 22. dne za měsíc srpen. Pro lepší identifikaci uvádějte do zprávy pro příjemce jméno hráče a měsíc, za který je platba provedena. Lze platit i více měsíců v rámci jedné platby.  

29. 1. 2017

Od ledna 2017 platí rodiče měsíční příspěvek klubu SK Benešov ve výši 500 Kč/hráč. Platbu lze uhradit pouze bezhotovostně ve prospěch účtu č. 2972926173/0800, a to nejpozději do 15. dne probíhajícího měsíce. Pro lepší identifikaci uvádějte do zprávy pro příjemce jméno hráče a měsíc, za který je platba provedena. Lze platit i více měsíců v rámci jedné platby.