SOUTĚŽ O KRÁLE MÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Sem vložte podnadpis

Aktuální pořadí soutěže (23.5.2019)

Popis, pravidla a kritéria vyhodnocení hry

Obrázek č. 1
Obrázek č. 1

TŘI MOŽNOSTI, JAK SI PROHLÉDNOUT VIDEA S CVIČENÍMI:

1. Klikni na odkaz na videa s cvičeními na youtube, řiď se číslem techniky:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrjVrwhy683ADur_KOSQFFU1huRydkNJr

2. Otevři PPT soubor s aktivními odkazy a klikni na číslo techniky:

3. Klikni na obrázek č. 2 a budeš přesměrován na cvičení na Youtube, řiď se číslem techniky:

Obrázek č. 3
Obrázek č. 3
Obrázek č. 4
Obrázek č. 4

Každý hráč týmu obdržel svoji vlastní kartu hráče, na jejíž přední straně je identifikace hráče a základní popis principu hry viz obrázek č. 1.

Na zadní straně je hrací plocha rozdělena na 15 hracích políček. Každé políčko obsahuje technickou dovednost. Políčka jsou rozdělena 5x3 políčka dle náročnosti na úrovně BASIC, MEDIUM, ADVANCED, EXPERT, PROFI viz obrázek č. 

NA youtube stránce CoerverCoaching CRSK/SEZNAMY VIDEÍ/Coerver®Coaching Technique of the Week naleznete videa k jednotlivým cvičením. Číslo techniky z hracího plánu se shoduje s číslem techniky na youtube viz obrázek č. 3. Možnosti, jak si prohlédnout videa viz levá část obrazovky. 

Hráč si doma, před/po tréninku, v každé volné chvíli osvojuje technické dovednosti coerver coaching. 

Po osvojení si nové dovednosti hráč tuto dovednost předvede trenérovi před/po tréninku nebo pošle video záznam na telefon. Za splnění každé technické dovednosti obdrží hráč samolepku do karty hráče (HRÁČ NEMUSÍ PLNIT DOVEDNOSTI POPOŘADĚ, ALE  POZOR, DOVEDNOSTI NA SEBE NAVAZUJÍ A NABALUJÍ SE, PROTO JE DOPORUČENO JET OD ZAČÁTKU DO KONCE) a za splnění každé úrovně, tzn. 3 dovedností ve sloupci, obdrží hráč odměnu!!!!

Na konci každé sezony bude vyhlášeno 7 nejlepších hráčů s individuální technikou. Bude brán v potaz počet splněných políček a jejich obtížnost!

Pro každou technickou dovednost byla stanovena kritéria jejího splnění viz obrázek č. 4. Vždy záleží na druhu dovednosti, ale většinou se jedná o počet opakování za stanovenou dobu, aby byla zajištěna určitá plynulost provedení. Pokud to cvičení umožňuje, je požadováno střídání nohou L/P v průběhu provedení nebo stejnou techniku předvést nejprve na L nohu a následně na P nohu při stejném počtu opakování. Obounohost je základ úspěchu každého fotbalisty!